Δεν είναι η ευτυχία που μας φέρνει ευγνωμοσύνη.

Δεν είναι η ευτυχία που μας φέρνει ευγνωμοσύνη.

Είναι η ευγνωμοσύνη που φέρνει την ευτυχία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ