Δεν έχω γνωρίσει δυνατό άνθρωπο…

Δεν έχω γνωρίσει δυνατό άνθρωπο

που να είχε εύκολη ζωή !

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ