Ο καλύτερος δάσκαλος είναι

Ο καλύτερος δάσκαλος είναι

το τελευταίο σου λάθος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ