Πίστη …

το θαύμα πηγάζει απο τν πίστη ….

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ