Είδη καρκίνου του μαστού

Υπάρχουν πολλά είδη καρκίνων του μαστού. Εξαρτάται πώς τους κατατάσσουμε.

Υπάρχουν πολλά είδη καρκίνων του μαστού. Εξαρτάται πώς τους κατατάσσουμε.

Ανάλογα με το πόσο βαθιά έχει προχωρήσει ένας καρκίνος μέσα στο μαστό, χωρίζεται σε in situ και σε διηθητικό.

Ανάλογα με τα κύτταρα από τα οποία προέρχεται, χωρίζεται σε πορογενή και σε λοβιακό.

Ανάλογα με το πόσο κακοήθη είναι τα κύτταρά του, χωρίζεται σε βαθμό κακοήθειας 1 (χαμηλό), 2 (μέτριο) ή 3 (υψηλό).

Ανάλογα με το πόσο διαφοροποιημένα είναι τα κύτταρά του χωρίζεται σε χαμηλής, μέσης και υψηλής διαφοροποίησης.

Επίσης χωρίζονται σε δύο ομάδες ανάλογα με το αν τα κύτταρα έχουν θετικούς ορμονικούς υποδοχείς οιστρογόνων και προγεστερόνης. ή αν έχουν αρνητικούς ορμονικούς υποδοχείς.

Χωρίζονται επίσης σε δύο ομάδες ανάλογα με το αν έχουν υποδοχείς HER2 ή όχι δηλαδή HER- 2θετικοί και HER-2 αρνητικοί.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ