Ψυχή…

Ψυχή ’ναι ἡ ἀντριγιά, δὲν εἶναι κορμί." Ν . Καζαντζάκης

Ψυχή ’ναι ἡ ἀντριγιά, δὲν εἶναι κορμί.»
Ν . Καζαντζάκης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ