Το ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ….

Εμείς στο ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ πιστεύουμε ότι “δεν μπορούμε να μην μπορούμε” και οφείλουμε να προσπαθήσουμε.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Καταγράφοντας αλλά και βιώνοντας καθημερινά την επιτακτική ανάγκη για δράση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς καρκίνου και το οικείο περιβάλλον τους, δημιουργήθηκε το ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ.

Το ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ είναι μία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Κοινωνικής Φροντίδας, εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Στόχος μας είναι η υποστήριξη ογκολογικών ασθενών και του οικείου περιβάλλοντός τους.

Όραμά μας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού, αλλά και η παροχή της καλύτερης δυνατής φροντίδας, με απώτερο σκοπό την κοινωνική ευημερία των ογκολογικών ασθενών και των οικογενειών τους.

Δεδομένου ότι ο τομέας της υγείας πλήττεται καίρια στερώντας αρκετές φορές το αναφαίρετο δικαίωμα των πολιτών σε ίση πρόσβαση στο εθνικό σύστημα υγείας, την υγειονομική φροντίδα και υποστήριξη, το ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ φιλοδοξεί και υλοποιεί δράσεις που καλύπτουν τα κενά και τις ανάγκες αυτές.
infographic_aug_2018

Μέλημά μας είναι να πάρουμε τον ασθενή από το χέρι, να προχωρήσουμε μαζί και με την χρήση κατάλληλης φροντίδας και εξειδικευμένων υπηρεσιών να διευκολύνουμε την καθημερινότητά του, να αποφύγουμε καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού του, να μειώσουμε τα έξοδα που επιβαρύνεται η οικογένεια του για την ασθένεια και να επαναφέρουμε στο μέγιστο δυνατόν τις ισορροπίες στο σπίτι του ασθενούς.

To ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ επιδιώκει να καλύψει το θέμα της ενημέρωσης και της πρόληψης σε μία διττή κατεύθυνση: ενημέρωση του πληθυσμού σε θέματα που αφορούν τον καρκίνο και την δύναμη της έγκαιρης διάγνωσης, αλλά και μετουσίωση των μέσων θεραπείας και τα θεαματικά αποτελέσματα αυτών σε απτή γνώση και θωράκιση προς όλους.

Εμείς στο ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ πιστεύουμε ότι “δεν μπορούμε να μην μπορούμε” και οφείλουμε να προσπαθήσουμε.

Ιατρική – Ψυχολογική – Κοινωνική Υποστήριξη ασθενών με καρκίνο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ