Τι να προσέξετε πριν πάρετε εξιτήριο από το νοσοκομείο!

Πολλές φορές τη στιγμή που παίρνουν εξιτήριο από κάποιο νοσοκομείο, οι ασθενείς δεν γνωρίζουν ή δεν είναι σε κατάσταση να ακολουθήσουν τις σωστές διαδικασίες ή να πάρουν τα κατάλληλα έγγραφα μαζί τους

Πολλές φορές τη στιγμή που παίρνουν εξιτήριο από κάποιο νοσοκομείο, οι ασθενείς δεν γνωρίζουν ή δεν είναι σε κατάσταση να ακολουθήσουν τις σωστές διαδικασίες ή να πάρουν τα κατάλληλα έγγραφα μαζί τους, ώστε να είναι διασφαλισμένοι σε οποιαδήποτε περίπτωση ιατρικού λάθους.

Ποιες είναι λοιπόν τα αποδεικτικά που θα του δώσουν το δίκιο του σε ενδεχόμενη ανάγκη;

Καταρχάς τόσο ο ίδιος ο ασθενής όσο και ο οποιοσδήποτε νόμιμος συνοδός του θα πρέπει να είναι σίγουρος ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας, τηρείται και ενημερώνεται ο φάκελος ασθενούς, προστίθεται σε αυτόν κάθε νέα εξέταση και κάθε ιατρικό πόρισμα του θεράποντα ιατρού, αλλά και ολόκληρου του νοσηλευτικού προσωπικού που έχει ασχοληθεί με την περίπτωσή του. Αν επιθυμείτε μπορείτε να ζητάτε αντίγραφο της κάθε εξέτασης στη διάρκεια όλης της νοσηλείας και να μην αναμένετε μέχρι το τέλος της.

Κατά το τέλος της νοσηλείας, ο ασθενής ή/ και ο συνοδός πρέπει να προσέλθει στο αρμόδιο γραφείο και από εκεί να βεβαιωθεί ότι έχει παραλάβει:

Το βιβλιάριό του: Θα πρέπει να ελέγξει ότι μέσα είναι συνταγογραφημένες όλες οι εξετάσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, καθώς και η τυχόν φαρμακευτική αγωγή που πρέπει να λάβει. Όλα με την υπογραφή και τη σφραγίδα (του γιατρού ή του νοσοκομείου).

Τον ιατρικό του φάκελο: Όλες οι εξετάσεις, οι ακτινογραφίες, οι γνωμοδοτήσεις, η πορεία του ενδεχόμενου χειρουργείου και το αποτέλεσμα της υγείας του ασθενούς θα πρέπει να είναι τοποθετημένα μέσα στον φάκελο. Προσοχή τα έγγραφα αυτά να είναι τα πρωτότυπα και να έχουν όπου χρειάζεται σφραγίδες και υπογραφές.

Το εξιτήριό του: Το εξιτήριο παραλαμβάνεται από το Γραφείο Κινήσεως Ασθενών και μόνο! Είτε αυτοπροσώπως από τον ασθενή είτε από τον συνοδό του. Αφού υπογραφούν τα σχετικά έντυπα (οικονομικά, ασφαλιστικά, διοικητικά), παραλαμβάνεται το εξιτήριο στο οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ονοματεπώνυμο, ασφαλιστικά στοιχεία, ημέρες νοσηλείας, διάγνωση.

Σε περίπτωση που δεν είστε ασφαλισμένος βεβαιωθείτε ότι αφού έχετε τακτοποιήσει τις οικονομικές σας οφειλές με το νοσοκομείο και έχετε παραλάβει απόδειξη από το Λογιστήριο Ασθενών.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ή των αργιών το νοσοκομείο οφείλει να ακολουθήσει ακριβώς της ίδια διαδικασία σχετικά με το εξιτήριο ενός ασθενούς και να δώσει στον δικαιούχο όλα τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που του οφείλει.

Το να έχει ο κάθε ασθενής στα χέρια του όλα τα στοιχεία που χρειάζεται από το νοσοκομείο ή τον γιατρό είναι ίσως από τις σημαντικότερες διαδικασίες, ώστε να διαθέτει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που υπάρχουν σε περίπτωση κάποιου ιατρικού λάθους.

Ο Συνήγορος του Ασθενή μπορεί να αξιολογήσει αυτά τα στοιχεία μέσω της πολυπληθούς ομάδας εμπειρογνωμόνων με τους οποίους συνεργάζεται και να διασφαλίσει τη δικαίωσή σας εάν πέσετε θύμα ιατρικού σφάλματος.

ΠΗΓΗ