Ξεκίνημα …

κάθε στιγμή είναι

είναι ένα καινούργιο ξεκίνημα …

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ