Η αγάπη είναι μια υπόσχεση…

Η αγάπη είναι μια υπόσχεση…

που πρέπει να κρατήσουν δύο !

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ