Το τέλος του έτους….

Το τέλος του έτους

δεν είναι ούτε τέλος,

ούτε αρχή …είναι συνέχεια!

Με περισσότερη σοφία, εμπειρία και γνώση!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ