Σύντροφος είναι εκείνος

Σύντροφος είναι εκείνος

που αγαπάει τις πληγές μας

και διαχειρίζεται

τα σκοτάδια μας

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ