Τι χρειάζομαι τα πόδια

Τι χρειάζομαι τα πόδια
αφού έχω φτερά να πετάξω;
Frida Kahlo

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ