Πολλαπλά τα οφέλη από την προμήθεια μηχανήματος παραγωγής ραδιοφαρμάκου

Με ιδιαίτερη ανακούφιση το Νοσοκομείο δέχτηκε, πρόσφατα, την ανακοίνωση της ένταξης στο πρόγραμμα δωρεών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος της προμήθειας του μηχανήματος παραγωγής ραδιοφαρμάκου.

Το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα δωρεών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος
Τρία χρόνια λειτουργίας και προσφοράς ποιοτικής ογκολογικής διάγνωσης στους ασθενείς της Βόρειας Ελλάδας συμπληρώνει τον ερχόμενο Ιανουάριο η Μονάδα PET/CT στο Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής του ΑΠΘ στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου. Πρόκειται για μια από τις δυο μονάδες του δημόσιου τομέα, στη Βόρεια Ελλάδα, που διαθέτουν μηχάνημα ποζιτρονικής τομογραφίας για τη διενέργεια της εξέτασης PET/CT (ποζιτρονική τομογραφία), η οποία αποτελεί την πιο σύγχρονη απεικονιστική μέθοδο με εφαρμογές στην ογκολογία και όχι μόνον.
Η εξέταση είναι υψηλού κόστους, ανερχόμενου συνολικά στο ποσό των 1.142 ευρώ ανά εξέταση, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου οφείλεται στη δαπάνη του ραδιοφαρμάκου.
Από την άποψη αυτή, το Νοσοκομείο βρίσκεται αντιμέτωπο με τις αρνητικές επιπτώσεις ενός μονοπωλιακού καθεστώτος, καθώς η προμήθεια του ραδιοφαρμάκου, που απαιτείται για την εξέταση, γίνεται από εταιρία με έδρα την Αττική, με πολύ υψηλό κόστος. Η Διοίκηση του Νοσοκομείου έχει προτείνει εδώ και χρόνια τη λύση της κατασκευής στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου, το οποίο διαθέτει κατάλληλο χώρο, ειδικής μονάδας μικρού κυκλοτρονίου για επιτόπια παραγωγή του ραδιοφαρμάκου, που απαιτείται για τη συγκεκριμένη εξέταση ώστε να εκλογικευτεί το κόστος της εξέτασης και να επιτευχθεί αυτονομία του Νοσοκομείου με καθετοποίηση της διεξαγωγής των PET/CT εξετάσεων.
Η σχετική πρόταση έχει υποβληθεί γραπτώς, με τη μορφή οικονομοτεχνικής μελέτης, στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας ήδη από τον Δεκέμβριο του 2015.
Με ιδιαίτερη ανακούφιση το Νοσοκομείο δέχτηκε, πρόσφατα, την ανακοίνωση της ένταξης στο πρόγραμμα δωρεών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος της προμήθειας του μηχανήματος παραγωγής ραδιοφαρμάκου.
Σύμφωνα με την οικονομοτεχνική μελέτη που υπέβαλε το Νοσοκομείο στο υπουργείο Υγείας, τα οφέλη που θα προκύψουν οδηγούν σε δραματική μείωση του κόστους του ραδιοφαρμάκου συγκριτικά με τις τρέχουσες τιμές του μονοπωλιακού ιδιώτη προμηθευτή και διαθεσιμότητα και ποσότητα ραδιοφαρμάκου επαρκή για την υποστήριξη της εύρυθμης λειτουργίας του Νοσοκομείου. Συγκεκριμένα, το κόστος εγκατάστασης του ειδικού μηχανήματος, που ανέρχεται σε περίπου τρία εκατομμύρια ευρώ, θα μπορούσε να αποσβεσθεί εντός τριετίας. Υπολογίζεται ότι το κόστος της κάθε δόσης ραδιοφαρμάκου θα μπορούσε να μειωθεί στα 200-250 ευρώ, δηλαδή όσο είναι και στην υπόλοιπη Ευρώπη, από τα 750 ευρώ που είναι σήμερα στη χώρα μας.
Η λειτουργία του PET/CT
Η εγκατάσταση του PET/CT στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ. Η αποτελεσματική λειτουργία της Μονάδας, που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη ιατρών και κοινού -γεγονός που πιστοποιούν η ροή παραπομπών από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και τα συχνά ευχαριστήρια σχόλια των ασθενών- οφείλεται στο φιλότιμο, την επάρκεια και τον υπερβάλλοντα κόπο των ιατρών και όλου του προσωπικού, αλλά και την υποστήριξη Διοίκησης και θεσμικών οργάνων του Νοσοκομείου.
Σύμφωνα με τα δεδομένα του Νοσοκομείου, την τριετία 2016-2018, η κίνηση του PET/CT εμφανίζει κάθε χρόνο σημαντική άνοδο, φθάνοντας από 1.082 εξετάσεις, το 2016, στις 2.080, το 2018. Οι εξετάσεις αυτές συνεισέφεραν σημαντικά στη σταδιοποίηση, αξιολόγηση/καθοδήγηση της θεραπείας, ανίχνευση υποτροπών και συχνά και στην αρχική, πριν τη βιοψία, διάγνωση. Λόγω άρτιας υποδομής, ακόμη και βαρέως πάσχοντες με μηχανική υποστήριξη αναπνοής εξετάστηκαν με ασφάλεια. Επιπλέον, προσφέρθηκε σημαντική εκπαίδευση στους ιατρούς και τεχνολόγους του Τμήματος αλλά και τους ακτινολόγους.
Στο μηχάνημα διενεργούνται πλέον, κατά μέσο όρο, 10 εξετάσεις ανά εργάσιμη ημέρα. Η αναμονή είναι μόλις 48 ώρες, καθώς απαιτείται μια ημέρα για την προετοιμασία του ασθενή και δίνεται προτεραιότητα με βάση τα κλινικά δεδομένα του ασθενή. Η αναμονή μπορεί να διαρκέσει έως και 3 μήνες, υποχρεωτικά, σε περίπτωση που ο ασθενής έχει υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία.
Όπως εκτιμά ο Διευθυντής του Γ’ Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής Ιατρικού Τμήματος ΑΠΘ στο Γ.Ν. Παπαγεωργίου Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής Γεώργιος Άρσος, ο αριθμός των εξετάσεων, αν και ηχεί εντυπωσιακός, δεν αντιπροσωπεύει παρά το 50% της βέλτιστης αποδοτικότητας της Μονάδας PET/CT, η οποία σκοπεύει σε βέλτιστη απόδοση με ενίσχυση της στελέχωσης και εκλογίκευση της χρηματοδότησης, στα πλαίσια ενός υγιούς, ανταγωνιστικού, Δημόσιου Συστήματος Υγείας.
Συμπερασματικά, το μηχάνημα παραγωγής ραδιοφαρμάκου, ειδικά εφόσον προέρχεται από δωρεά, θα αξιοποιηθεί από το Νοσοκομείο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο καθώς, πέραν του οικονομικού οφέλους, η εγκατάσταση και λειτουργία του ‘’προικοδοτεί’’ με διάταξη υψηλής τεχνολογίας το δημόσιο σύστημα υγείας, απαρτιώνει μια μεγάλη ακαδημαϊκή μονάδα στο πεδίο της μοριακής απεικόνισης, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και παρέχει μελλοντικά τη δυνατότητα αυτόνομης σύνθεσης και χρήσης νέων PET ραδιοφαρμάκων.