Όσοι έχουν ισχυρή αίσθηση ευγνωμοσύνης

Όσοι έχουν ισχυρή αίσθηση ευγνωμοσύνης

είναι πιο ευτυχισμένοι

και υγιείς

#aitia_kalou

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ