Τη μέρα που η δύναμη της αγάπης

Τη μέρα που η δύναμη της αγάπης

θα υπερνικήσει την αγάπη της δύναμης,

ο κόσμος θα γνωρίσει την ειρήνη.

Μαχάτμα Γκάντι, 1869-1948, Ινδός ηγέτης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ