Κάθε μέρα

Κάθε μέρα πρέπει να προσπαθείς

να γίνεσαι καλύτερος από χθες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ