Η ευτυχία συχνά μπαίνει μέσα από μια πόρτα,

Η ευτυχία συχνά μπαίνει μέσα από μια πόρτα,
που δεν ήξερες πως είχες αφήσει ανοιχτή.
John Barrymore

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ