Ευρωπαϊκή Χάρτα Δικαιωμάτων Ασθενών

 

Δικαίωμα της πρόληψης

Δικαίωμα της πρόσβασης

Δικαίωμα της πληροφόρησης

Δικαίωμα της συγκατάθεσης

Δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής

Δικαίωμα της εχεμύθειας και της εμπιστευτικότητας

Δικαίωμα του σεβασμού του χρόνου του ασθενή

Δικαίωμα της τήρησης προδιαγραφών ποιότητας

Δικαίωμα της ασφάλειας.

Δικαίωμα της καινοτομίας

Δικαίωμα της αποφυγής περιττής ταλαιπωρίας και πόνου

Δικαίωμα της εξατομικευμένης θεραπείας

Δικαίωμα έκφρασης παραπόνων

Δικαίωμα της αποζημίωσης