Το σημαντικό είναι να βρούμε τη δύναμη

Το σημαντικό είναι να βρούμε τη δύναμη
που κρύβεται μέσα μας.
Να καταρρίψουμε το «δεν μπορώ»
και να το αντικαταστήσουμε με
το «μπορώ, θα τα καταφέρω»!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ