Συμφιλιωθείτε με το παρελθόν και τα λάθη σας.

Συμφιλιωθείτε με το παρελθόν και τα λάθη σας.

Κανείς δεν είναι αλάνθαστος κι όλοι έχουμε δικαίωμα στην αποτυχία.

Ας ξανασηκωθούμε κι ας συνεχίσουμε.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ