ο καρκίνος ΝΙΚΙΕΤΑΙ

4 στους 10 Καρκίνους
Μπορούν να προληφθούν
1 στους 3 Καρκίνους
Θεραπεύονται πλήρως
Αν γίνει έγκαιρα η διάγνωση
και η θεραπεία