να σέβεσαι το σώμα σου

να μην το γεμίζεις

με τοξικά συναισθήματα

και σκέψεις

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ