Μπορεί ο καρκίνος να ξεκίνησε τον πόλεμο

Μπορεί ο καρκίνος να ξεκίνησε τον πόλεμο

Αλλά εσύ θα τον ΚΕΡΔΙΣΕΙΣ

WinCancer.gr  #aitia_kalou

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ