Μην σκεφτείς τα εμπόδια,

Μην σκεφτείς τα εμπόδια,
την ιστορία την γράφουν
όσοι χτίζουν γέφυρες!
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ