Μίλα…

Αν δεν μιλήσεις για τον Καρκίνο,

αν δεν τον αποδεχτείς,

δεν θα μπορέσεις ποτέ να τον ξεπεράσεις!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ