Ήμουν στο σκοτάδι, μα έκανα 3 βήματα

«Ήμουν στο σκοτάδι, μα έκανα 3 βήματα

και βρέθηκα στον Παράδεισο.

Το πρώτο βήμα ήταν μία καλή σκέψη,

το δεύτερο ένας καλός λόγος και

το τρίτο μία καλή πράξη.»

Νίτσε

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ