Τα καλύτερα φάρμακα για την υγεία του ανθρώπου είναι

Τα καλύτερα φάρμακα για την υγεία του ανθρώπου είναι

η ευθυμία, η δίαιτα και η γαλήνη.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ