Οι σχέσεις δεν χρειάζονται υποσχέσεις

Οι σχέσεις δεν χρειάζονται υποσχέσεις

παρά  μόνο εμπιστοσύνη και αφοσίωση

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ