Κατ’ οίκον νοσηλεία-φροντίδα Μέρος 3ο

Πλεονεκτήματα επίσκεψης στο σπίτι

Αντίληψη πραγματικής οικογενειακής κατάστασης και σαφής εικόνα σχέσεων μελών, συνθηκών διαβίωσης, προβλημάτων, συνθηκών υγείας, διατροφής…

Ευκαιρία διδασκαλίας και αγωγής με βάση τις πραγματικές συνθήκες.

Η επίσκεψη στο σπίτι: προσωπική και εξατομικευμένη επικοινωνία.

Μεγαλύτερη άνεση συζήτησης θεμάτων και προβλημάτων (η επίσκεψη γίνεται γι’ αυτούς).

Εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες υγείας και στο Νοσηλευτικό έργο. Ενίσχυση από την παρουσία του Κοινοτικού Νοσηλευτή.

Αναγνώριση και αξιολόγηση νέων προβλημάτων υγείας και αναγκών οικογένειας, που πιθανώς να μη γίνονται αντιληπτά με άλλο τρόπο.

Αντικειμενικοί στόχοι επίσκεψης στο σπίτι

  1. Ανακάλυψη προβλημάτων υγείας που απασχολούν την οικογένεια (η αιτία για την οποία ζητήθηκε αρχικά βοήθεια γίνεται αφορμή ανεύρεσης σοβαρότερων προβλημάτων.
  2. Παροχή βοήθειας ώστε η οικογένεια να αποδεχτεί και να αντιμετωπίσει τα προβλήματά της
  3. Εξασφάλιση υπηρεσιών τις οποίες χρειάζεται η οικογένεια αλλά δεν μπορεί να επιτύχει μόνη της (όπως τοποθέτηση ενός ηλικιωμένου ατόμου σε ίδρυμα, εισαγωγή αρρώστου σε νοσοκομείο, φυσιοθεραπευτική κάλυψη κ.α.)
  4. Παροχή βοήθειας ώστε η παρακολουθούμενη οικογένεια ή το άτομο να αναπτύξουν ικανότητα αντιμετώπισης των προβλημάτων τους.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: Ενεργός συμμετοχή οικογενείας & στενή συνεργασία κοινοτικού νοσηλευτή με άλλους επαγγελματίες υγείας & κοινοτικούς παράγοντες. Οι ενέργειες να γίνονται «μαζί» με την οικογένεια παρά «για» την οικογένεια ή το άτομο.

Μέλη ομάδας: κοινοτικός νοσηλευτής, επισκέπτης υγείας, φυσικοθεραπευτής, ιατρός, ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, οικιακός βοηθός.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

Δημόσιες υπηρεσίες

Ιδιωτικές υπηρεσίες

Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανισμοί

Φιλανθρωπικές οργανώσεις

Δήμοι: Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι».

————————————————————————————————————————————

Ευδοξία Γιαννοπούλου

1-evdoxia-giannopoyloy

Η Ευδοξία Γιαννοπούλου γεννήθηκε στο Κλειδί Ημαθίας όπου και μεγάλωσε. Είναι
παντρεμένη ,έχει δύο παιδιά και κατοικεί στην Πτολεμαΐδα. Είναι απόφοιτος του τμήματος
Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης με εξειδίκευση στην Αιμοδοσία και μεταπτυχιακές
σπουδές στην Διοίκηση Υγείας.
Η επαγγελματικήτης εμπειρία στη Νοσηλευτική ξεκινάει το1991 μέχρι κα ισήμερα
όπου υπηρετεί στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» στη θέση της
υποδιεύθυνσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.
Συμμετείχε ως συντονίστρια και μέλος οργανωτικών και επιστημονικών επιτροπών σε
πλήθος συνεδρίων, σεμιναρίων, κλινικών φροντιστηρίων σχετικά με τη δημόσια υγεία με
επιστημονικές εργασίες. Δημοσιεύσεις εργασιών και άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά.
Συμμετείχε ως εκπαιδεύτρια στο τμήμα Νοσηλευτικής στο ΙΕΚ Πτολεμαΐδας.
Εχει πιστοποιηθεί ως δόκιμος επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, είναι
υπεύθυνη του γραφείου ποιότητας του νοσοκομείου και μέλος της ομάδας εργασίας του
προγράμματος αξιολόγησης για την απόδοση και βελτίωση της ποιότητας στα νοσοκομεία
PATH Project, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Διετέλεσε πρόεδρος του επιμελητηρίου των νοσηλευτών,του 3ου Π.Τ.της Ενωσης Νοσηλευτών Ελλάδος Δυτικής Μακεδονίας και μετέπειτα μέλος του Δ.Σ. του 2ουΠ.Τ. Μακεδονίας & Θράκης. Πρόεδρος του Υπηρεσιακού συμβουλίου για την τριετία 2014-2016 και μέλος του Επιστημονικού συμβουλίου του Νοσοκομείου