Η υγεία είναι το μεγαλύτερο δώρο

Η υγεία είναι το μεγαλύτερο δώρο,

η ικανοποίηση ο μεγαλύτερος πλούτος,

η αφοσίωση η καλύτερη σχέση

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ