Κατ’ οίκον νοσηλεία-φροντίδα Μέρος 2ο

Ορισμός της έννοιας της κατ’ οίκον νοσηλείας

Αποτελεί το σύνολο των δραστηριοτήτων εκείνων με βάση τις οποίες οι υπηρεσίες υγείας μεταφέρονται στα άτομα και στην οικογένεια στο χώρο που ζουν με αντικειμενικό σκοπό τη:

διατήρηση,

προαγωγή,

και αποκατάσταση της υγείας τους.

Η κατ’ οίκον νοσηλεία βοηθά τα άτομα να αυξήσουν το επίπεδο ανεξαρτησίας περιορίζοντας στο ελάχιστο τις δυσμενείς επιδράσεις της αναπηρίας ή της αρρώστιας.

Η κατ’ οίκον επίσκεψη θεωρείται ως η πιο αποτελεσματική μέθοδος παροχής υπηρεσίας, ειδικά όταν συνδυάζεται με την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας. Άτομα ή οικογένειες κυρίως με χρόνια νοσήματα-οργανικά ενοχλήματα και χρόνιες ψυχολογικές,

κοινωνικές και πνευματικές επιπτώσεις, κατέχουν την πρώτη θέση στην παροχή κατ’ οίκον υπηρεσιών.

Ασθενείς με χρόνια προβλήματα υγείας, είναι η κύρια ομάδα-στόχος της κατ’ οίκον νοσηλείας.

Άτομα που βρίσκονται σε φάση αποκατάστασης, επίσης χρήζουν κατ’ οίκον υπηρεσίες υγείας.

Ανάγκες και σκοποί ανάπτυξης και εφαρμογής υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας

Λόγοι εφαρμογής θεσμού Νοσηλείας στο σπίτι

Έλλειψη νοσοκομειακών κλινών.

Έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Συνεχής αύξηση χρονίως πασχόντων (με καρκίνο, διαβήτη, καρδιοπάθειες, αναπηρίες από τροχαία).

Αύξηση μέσου όρου ζωής- αύξηση αριθμού ηλικιωμένων ατόμων που θέλουν φροντίδα στο σπίτι. αποφυγή νοσοκομειακών λοιμώξεων.

Παρακολούθηση πελάτη σε όλη την πορεία της νόσου.

Μείωση οικονομικού κόστους με τον περιορισμό ημερών νοσηλείας.

Ανάρρωση σε ζεστό οικογενειακό περιβάλλον- ευκολότερη απόκτηση ψυχικής ισορροπίας.

Νοσηλευτική παρατήρηση και αξιολόγηση αναγκών ατόμου/ οικογένειας.

Προαγωγή και αγωγή υγείας ατόμου/ οικογένειας.

Προαγωγή αυτό-φροντίδας.

Διδασκαλία και εκπαίδευση πελατών και φροντιστών σε θέματα υγείας (π.χ. φαρμακευτική αγωγή, διατροφή, υγιεινή).

Άσηπτες παρεμβατικές διεργασίες (ενδομυϊκές και ενδοφλέβιες ενέσεις, καθετηριασμός ουροδόχου κύστης, αιμοληψία, αφαίρεση ραφών).

Μη παρεμβατικές διεργασίες (σπειρομέτρηση, καρδιογράφημα).

Διαχείριση φαρμάκων και ιατρικών οδηγιών.

Ρύθμιση και βελτίωση διατροφικών συνηθειών ατόμου/ οικογένειας.

Φροντίδα δέρματος, κατακλίσεων και τραυμάτων.

Ειδικές φροντίδες (π.χ. κολοστομία, τραχειοτομία).

Ψυχολογική στήριξη, συμβουλευτική.

Θεραπευτικές ασκήσεις.

Επικοινωνία με ομάδα υγείας και άλλους φορείς.

Ορισμός κατ’ οίκον και κοινοτικής φροντίδας

Οι υπηρεσίες κατ’ οίκον και κοινοτικής φροντίδας, βοηθούν τους ανθρώπους να λαμβάνουν φροντίδα στο σπίτι, και όχι σε ένα νοσοκομείο ή την εγκατάσταση μακροχρόνιας φροντίδας, και να ζήσουν όσο γίνεται πιο ανεξάρτητα στην κοινότητα.

Σε τί αναφέρεται η κατ’ οίκον φροντίδα;

Όλοι «γνωρίζουν» τι είναι η κατ’ οίκον και κοινοτική φροντίδα, ωστόσο δεν υπάρχει μία παγκόσμια συμφωνία που να αναφέρει ποιές υπηρεσίες πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον ως άνω ορισμό.

Το 1990 η Αναφορά Υγείας από μία ομάδας εργασίας για την κατ’ οίκον φροντίδα στον Καναδά, όρισε την κατ’ οίκον φροντίδα ως:

«Μία σειρά από υπηρεσίες που επιτρέπει στον πελάτη, με μερική ή ολική ανικανότητα, να ζει στο σπίτι του, συχνά μαζί με την επήρεια του προλαμβάνειν, της καθυστέρησης ή της υπο- κατάστασης εναλλακτικών μακροχρόνιων ή βραχυχρόνιων λύσεων.»

Οι κατ’ οίκον υπηρεσίες μπορούν να συμπεριλάβουν:

Νοσηλεία

Ατομική φροντίδα, όπως βοήθεια με την ατομική υγιεινή, την ένδυση και τη διατροφή

Φυσικοθεραπεία

Επαγγελματική αποθεραπεία

Λογοθεραπεία

Κοινωνική εργασία

Διαιτητικές συνήθειες

Οικιακές εργασίες

Ενασχόληση στον ελεύθερο χρόνο.

Άλλες υπηρεσίες που διατίθενται στην κοινότητα, όπως τα προγράμματα ημέρας για άτομα με τη νόσο Alzheimer κ.α.

Τι είναι η κατ΄ οίκον νοσηλεία

————————————————————————————————————————————–

Ευδοξία Γιαννοπούλου

1-evdoxia-giannopoyloy

Η Ευδοξία Γιαννοπούλου γεννήθηκε στο Κλειδί Ημαθίας όπου και μεγάλωσε. Είναι
παντρεμένη ,έχει δύο παιδιά και κατοικεί στην Πτολεμαΐδα. Είναι απόφοιτος του τμήματος
Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης με εξειδίκευση στην Αιμοδοσία και μεταπτυχιακές
σπουδές στην Διοίκηση Υγείας. Είναι υποψήφια διδάκτωρ στην Ιατρική σχολή του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης .
Η επαγγελματικήτης εμπειρία στη Νοσηλευτική ξεκινάει το1991 μέχρι κα ισήμερα
όπου υπηρετεί στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» στη θέση της
υποδιεύθυνσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.
Συμμετείχε ως συντονίστρια και μέλος οργανωτικών και επιστημονικών επιτροπών σε
πλήθος συνεδρίων, σεμιναρίων, κλινικών φροντιστηρίων σχετικά με τη δημόσια υγεία με
επιστημονικές εργασίες. Δημοσιεύσεις εργασιών και άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά.
Συμμετείχε ως εκπαιδεύτρια στο τμήμα Νοσηλευτικής στο ΙΕΚ Πτολεμαΐδας.
Εχει πιστοποιηθεί ως δόκιμος επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, είναι
υπεύθυνη του γραφείου ποιότητας του νοσοκομείου και μέλος της ομάδας εργασίας του
προγράμματος αξιολόγησης για την απόδοση και βελτίωση της ποιότητας στα νοσοκομεία
PATH Project, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Διετέλεσε πρόεδρος του επιμελητηρίου των νοσηλευτών,του 3ου Π.Τ.της Ενωσης Νοσηλευτών Ελλάδος Δυτικής Μακεδονίας και μετέπειτα μέλος του Δ.Σ. του 2ουΠ.Τ. Μακεδονίας & Θράκης. Πρόεδρος του Υπηρεσιακού συμβουλίου για την τριετία 2014-2016 και μέλος του Επιστημονικού συμβουλίου του Νοσοκομείου