η τροφή σου να είναι το γιατρικό σου

Ο Ιπποκράτης έλεγε

«η τροφή σου να είναι το γιατρικό σου και το γιατρικό σου η τροφή σου»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ