Η στάση σου απέναντι στη ζωή

Η στάση σου απέναντι στη ζωή

θα καθορίσει και τη στάση της ζωής απέναντί σου.

Χαλίλ Γκιμπράν, 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ