αγάπη δεν είναι…

αγάπη δεν είναι να βρεις κάποιον

για να ζήσεις μαζί του

αλλά να βρεις κάποιον που

δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς αυτόν

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ