Ένας νέος άνθρωπος χρειάζεται την βοήθεια μας

Ο ΔΟΥΜΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
χρειάζεται αιμοπετάλια στον Ευαγγελισμό.
Η αιμοδοσία του Ευαγγελισμού, για να δώσετε δείγμα αίματος λειτουργεί
Δευτέρα-Παρασκευή 8:30-15:30 και Σάββατο 9:00-14:00. 
Θα πρέπει να έχετε μαζί σας την ταυτότητά σας και να ξέρετε τον ΑΜΚΑ σας. Δεν χρειάζεται να είσαστε νηστικοί. Προϋποθέσεις: όχι χρόνια φάρμακα, όχι σάκχαρο, ηλικία 18-55, βάρος πάνω από 50 κιλά, γυναίκες μέχρι ένα τοκετό και μια εβδομάδα μετά το τέλος της περιόδου.
Τηλ. Αιμοδοσίας Ευαγγελισμού για πληροφορίες: 213 2041902

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ