Όσο ζούμε…

Όσο ζούμε, η ζωή αυτή δεν έχει ανάπαυση.

Ζυμωμένη με τα βάσανα είναι.

Ανάμεικτα όλα· και μακάριος εκείνος που έχει σύνεση να κερδίζει απ’ όλα.

Όσιος Ιωσήφ Ησυχαστής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ