Φόβος…

Αλήθεια το θάνατο δεν μπορούμε να τον νικήσουμε' το φόβο του θανάτου μπορούμε... Ν . Καζαντζάκης

Αλήθεια το θάνατο δεν μπορούμε να τον νικήσουμε
το φόβο του θανάτου μπορούμε…
Ν . Καζαντζάκης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ