Όταν δεν μπορούμε ν’ αλλάξουμε μια κατάσταση …

Όταν δεν μπορούμε πια ναλλάξουμε μια κατάσταση,

καλούμαστε  ναλλάξουμε τον εαυτό μας.

Victor Frankl

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ