Τι είναι η κατ΄ οίκον νοσηλεία

Η συμβολή της Νοσηλευτικής στη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού έχει αναγνωριστεί από όλους τους επίσημους διεθνείς υγειονομικούς οργανισμούς. Ειδικά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO), επισημαίνει την εξαιρετική θέση της νοσηλευτικής στην προώθηση της υγείας αλλά και της ανάγκης για ανάπτυξη από μέρους της νοσηλευτικής πρωτοβουλιών επιδιώκοντας την προώθηση του στόχου «Υγεία για όλους στον … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τι είναι η κατ΄ οίκον νοσηλεία.