Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε …

Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε

δεν μπορούν να λυθούν

αν μείνουμε στο ίδιο επίπεδο σκέψης

που είχαμε όταν τα δημιουργήσαμε.

Άλμπέρτ Αίνστάιν

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ