Γενναίος …

Γενναίος δεν είναι αυτός που δεν φοβάται

αλλά αυτός που μάχεται όσο και αν φοβάται !

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ