Το θέμα της σωτηρίας

Το θέμα της σωτηρίας δεν είναι,

όπως φαντάζεται κανείς, θεωρητικό, ούτε μαγικό ή μηχανικό.

Όχι! Είναι πραγματική μάχη.

Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ