Ο κόσμος είναι επικίνδυνος…

Ο κόσμος είναι επικίνδυνος όχι εξαιτίας  αυτών που κάνουν το Κακό.. .

αλλά εξαιτίας αυτών που τους κοιτάζουν χωρίς να κάνουν τίποτα

Albert Einstein

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ