Μια χρήσιμη συνέντευξη …

ο πρόεδρος της ελληνικής αντικαρκινικής εταιρείας σε μια χρήσιμη συνέντευξη

Συνέντευξη του προέδρου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας κ. Ευάγγελου Φιλόπουλου
στον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Μαυρίδη