3η Διεπιστημονική προσέγγιση του καρκίνου μαστού και του γυναικολογικού καρκίνου

3η Διεπιστημονική προσέγγιση του καρκίνου μαστού και του γυναικολογικού καρκίνου . Από τη θεωρία στην πράξη

Ξενοδοχείο Hilton Athens, Αθήνα

15-16 Δεκεμβρίου 2017
Ξενοδοχείο Hilton Athens, Αθήνα

Οργάνωση:
Ελληνική Διεπιστημονική Εταιρεία Καρκίνου Μαστού

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ FACEBOOK

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ