Όνειρα ….

Τίποτα δεν μας ανήκει ως ιδιοκτησία

εκτός από τα όνειρα μας!

Νίτσε

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ