Φόβος…

Αλήθεια το θάνατο δεν μπορούμε να τον νικήσουμε' το φόβο του θανάτου μπορούμε... Ν . Καζαντζάκης

Αλήθεια το θάνατο δεν μπορούμε να τον νικήσουμε’

το φόβο του θανάτου μπορούμε…

Ν . Καζαντζάκης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ