Το πρόβλημα ….

Περισσότερο από το ίδιο το πρόβλημα,

είναι η αντίδρασή μας στο πρόβλημα

που δημιουργεί το χάος στη ζωή μας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ