Το θαύμα…

Κι όταν γυρεύεις το θαύμα, πρέπει να σπείρεις το αίμα σου στις οχτώ γωνιές των ανέμων,

γιατί το θαύμα δεν είναι πουθενά, παρά κυκλοφορεί μέσα στις φλέβες του ανθρώπου

Γ. Σεφέρης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ